Na czym polegają badania psychotechniczne i kto jest na nie kierowany?

Chcąc przystąpić do pracy na danym stanowisku należy wykazać, że posiada się odpowiednie predyspozycje zdrowotne i psychologiczne. Jednym z badań, służących do określenie tych predyspozycji jest tzw. badanie psychotechniczne. Jest ono wymagane od osób, które chcą pracować w transporcie, na wysokościach, w służbie zdrowia, w wojsku, w służbach ratowniczych i wielu innych dziedzinach.

Czym są badania psychotechniczne?

Testy psychotechniczne mają na celu zmierzenie zdolności poznawczych danej osoby, takich jak pamięć, uczenie się i umiejętności rozwiązywania problemów. Mierzą one również zdolności fizyczne, takie jak wzrok, słuch i koordynacja ruchowa. Testy te mogą również oceniać cechy osobowości, takie jak motywacja i stabilność emocjonalna. Mogą być one wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.

Kto musi poddać się badaniom psychotechnicznym?

Obowiązek przejścia badań psychotechnicznych przed rozpoczęciem zatrudnienia na danym stanowisku dotyczy wielu grup zawodowych. Najczęściej na badania kierowane są osoby zatrudnione w transporcie, pracach na wysokościach, służbie zdrowia, służbie wojskowej, ratownictwie i wielu innych dziedzinach. W niektórych przypadkach badania te są również wymagane dla osób, które chcą uzyskać określone licencje lub pozwolenia – np. na prowadzenie pojazdu lub posiadanie broni. W zależności od wykonywanej profesji oraz wieku pracownika, badania są powtarzane w regularnych odstępach czasu – np. kierowcy, którzy nie ukończyli 65 rż są zobowiązani powtarzać badania co 5 lat.

Gdzie można przeprowadzić badania psychotechniczne?

Usługę przeprowadzenia badań psychotechnicznych dla osób, które ich potrzebują oferuje wiele placówek specjalizujących się w badania medycyny pracy. Jedną z nich jest klinika Medan. Posiada ona zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy mają doświadczenie w przeprowadzaniu wszelkie badań niezbędnych do uzyskania zatrudnienia lub pozwoleń. Testy przeprowadzane są w bezpiecznym środowisku, a ich wyniki są poufne. Klinika świadczy również usługi doradcze dla osób, które potrzebują pomocy w przygotowaniu się do badań lub interpretacji ich wyników.

Jak przygotować się do badania?

Badanie ma formułę wywiadu, podczas którego specjalista zadaje proste pytania sprawdzające takie cechy jak sprawność intelektualna i umiejętność radzenia sobie pod wpływem dużego stresu. Ponadto przeprowadzane są testy pozwalające określić stopień koncentracji czy szybkość reakcji. Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań, warto jednak przyjść na nie wypoczętym.

Podsumowując, testy psychotechniczne są ważnym narzędziem wykorzystywanym do oceny zdolności psychofizycznych osób, które chcą wykonywać określone zawody. Klinika Medan oferuje usługi badań psychotechnicznych, które mogą pomóc osobom w przygotowaniu się do badań lub interpretacji ich wyników.