Czy książeczki sanepidowskie wciąż obowiązują?

Książeczki sanepidowskie, potocznie nazywane także “książeczkami zdrowia” lub “książeczkami sanitarno-epidemiologicznymi”, w przeszłości były dokumentem potwierdzającym stan zdrowia i uprawnienia do wykonywania określonych zawodów lub pracy w niektórych branżach. Od 1 stycznia 2019 roku, weszły w Polsce zmiany w przepisach, które regulują wymogi sanitarno-epidemiologiczne dla pracowników. Zaowocowało to też zmianami w stosowanych dokumentach.

W jaki sposób zastąpiono książeczki sanepidowskie?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, książeczki sanepidowskie nie są już wydawane ani aktualizowane. Zamiast nich, w niektórych miejscach pracy, stosuje się tzw. Karty Zdrowia Pracownika, które są dokumentem potwierdzającym, że osoba przebyła badania lekarskie i jest zdolna do pracy w danym zawodzie. Karty Zdrowia Pracownika wydawane są na przykład pracownikom branży spożywczej, pracownikom opieki zdrowotnej, pracownikom opieki kosmetycznej oraz pracownikom branży farmaceutycznej.

Książeczki sanepidowskie nie są już stosowane, jednak przeprowadzane badania sanepidowskie cały czas mają duże znaczenie w trakcie tworzenia idealnego zespołu. Przygotowane dokumentacje sanitarno-epidemiologiczne zazwyczaj cały czas są przechowywane przez pracodawców lub inne uprawnione podmioty, które są odpowiedzialne w firmie za zapewnienie odpowiednich standardów higieniczno-sanitarnych. Pracodawcy są bowiem zobowiązani do prowadzenia dokumentacji, która potwierdza, że ich pracownicy przeszli wymagane badania sanitarno-epidemiologiczne i są zdolni do pracy w danym zakresie.

Rodzaje wymogów sanitarno-epidemiologicznych

Na ten temat więcej powiedział nam nasz rozmówca, lekarz z Przychodni leczniczej MEDAN w Jarocinie:

Wymogi sanitarno-epidemiologiczne mogą różnić się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy czy branży. Dlatego sprawdzając i tworząc taką dokumentację zawsze warto jest sprawdzić aktualne przepisy i wymagania w danym przypadku u odpowiednich organów czy instytucji, takich jak Państwowa Inspekcja Sanitarna (GIS) czy Ministerstwo Zdrowia.

Jak widać książeczki sanepidowskie nie są już obecnie stosowane w Polsce, a zamiast nich, w niektórych przypadkach, stosuje się Karty Zdrowia Pracownika lub inną dokumentację sanitarno-epidemiologiczną, którą przechowuje się u pracodawców lub innych uprawnionych podmiotów. Wymogi sanitarno-epidemiologiczne mogą się różnić w zależności od branży i rodzaju pracy, dlatego, zanim rozpocznie się rekrutację nowych pracowników, zawsze warto zapoznać się z aktualnymi przepisami i wymaganiami w danym przypadku.